Friday, January 20, 2017

चार ओळी

गावच्या वाहत्या ओढ़यातील
एक 'खेकड़ा' सोडायचा म्हणतोय 'मेंदूत'
काढुंदे एखदाचं पोखरुन
'झिनझिन्या' आणणाऱ्या
तुझ्या आठवणींना.....

No comments:

Post a Comment