Saturday, April 15, 2017

पाटल्या

दोन पोरींची लग्नं पार पाडल्यावर परवा तिसऱ्या पोरीचं लग्न ठरल्यावर रातभर डोळं उघडं ठेवून झोपलेला नवरा बघून, सकाळी मंगलाबाईनं जुन्या लाकडी पेटीतून कापडात बांधलेला पितळेचा डबा काढला. अन सोफ्यात भिताडाला टेकून बसलेल्या मेलेल्या नवऱ्याला जिवंत करत ती एवढच म्हणाली, "आयनं केलेल्या या तीन तोळ्याच्या पाटल्या हायत्या! उठा अन पेठत जाऊन मोडा..."

No comments:

Post a Comment