Friday, January 20, 2017

चार ओळी"मेंदूला मेंदू कनेक्ट करुन
दे ढकलुन एखदा 'ब्लुटूथने'
तळात लपवलेले,
आठवणींचे 'जुने स्क्रीनशॉट..."

No comments:

Post a Comment