Saturday, April 15, 2017

आण्णामी पाहिलाय...
रखेल ठेवलेल्या सोनुबाईला
तरूणपणी वाड्यात कोंबून
एका घमेल्यात तिला माडीवरच
अंघोळ घालून,
स्वताच अंघोळीचं पाणी खाली टाकून
सोळा वरसं तिच्या नजरेला
गावाचं दर्शन होवू न देताच
तिच मडं बाहेर काढणारा
मधल्या वाडयातला मावळतीकडं झुकलेला
रंगेल "आण्णा"

No comments:

Post a Comment